Välkommen till Kavarö!!!

Gamla stenbron

  • Badplatsen 25 januari

    Foto-Jonny Sjögren

  • Badplatsen 25 januari

    Foto Jonny Sjögren

Stölder av båtmotorer!

12. Okt, 2019

STÖLDER!!!

Ett antal båtmotorer har stulits i området under v.41.Se över er egen stöldsäkerhet och var observanta på okända bilar och människor.

Styrelsen

25. Aug, 2019

Gässen i hamnen

Nu när vi fått problem med allt för många gäss i hamnområdet så har Johnny Sjögren sommarboende på Brännskäret ordnat avlossningstillstånd hos Polisen. Det innebär att han får skjuta på vårat stadsplanerade område.Johnny kommer nu ta bort några gäss och ser man något skadat vilt på vårat tomtområde så går det bra att ringa honom på 070/5207965

Nytt dass.

 

NU är nya dass-förrådsbyggnaden på plats. Åk gärna ner till badet och ta en titt. 

13. Aug, 2018

Info angående våra vägar, 180812

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av vad som nyligen skett och vad som kommer ske.

Beläggning vägar:
• Som omnämnts på årsmötet och framgått i verksamhetsberättelse så kommer några vägar att få ny beläggning i år. Det är vägar som var i dåligt skick och som ej omfattades av ”nybeläggningen” 2015 och 2016.
• Det är Alörstigen och Byängstigen samt ena grenen av Rydstigen. Vi kommer även belägga en delsträcka av Gränsstigen som är i dåligt skick och riskerar att bli sönderplogad i vinter om den ej beläggs nu.
• Vägskador efter IP-Only kommer också att åtgärdas nu. Dessa kostnader kommer faktureras IP-Only.
• Arbetena kommer utföras av Svevia och startar redan V34.
• Preliminär arbetsordning är att Byängsstigen och Rydstigen beläggs först. Meddelar på hemsidan kommande helg om det blir annorlunda ordning.
• Det kommer inte att kunna köras på vägarna när beläggningen sker och i närtid därefter kommer det att vara en hel del ”löst grus” på dessa vägar, men detta körs med tiden ner i beläggningen. Ber om överseende med detta besvär. Ni får helt enklet köra försiktigt 
• Ni som kommer anlita någon tung transport i närtid efter beläggning ombeds att upplysa chauffören att vara försiktig med hjulvridningar, det klarar ej den färska ytan. Detta är väldigt viktigt att ni tänker på om ni måste ha en tung transport till er fastighet inom en månad från att den utförts.

Mötesplats stenbron och parkering:
• Som de flesta av er sett så har vi nu fått upp skyltar för Mötesplats och parkering. Hittills verkar det slagit väl ut – inga ”felparkeringar” sedan skyltarna och stenarna kom på plats.

Viktskyltar:
• Lika som för Brännskärsvägen kommer vi nu att komplettera även Rydstigen och Kavaröstigen med viktskylt som anger maxvikt för fordon, skyltarna är även utformade så att vikten kan ändras vid tjällossning, likt skylten på Brännskärsvägen.
• Dessa sätts upp av vår vinterväghållare när han får tid någon gång i höst.
Farthinder Brännskärsvägen i höjd med Sjöbodstigen:
• Farthinder beställdes samtidigt som skyltarna, men leveransen saknade de markeringsstolpar som ska sitta bredvid vägen i anslutning till hindret, därför har vi ej monterat farthindret.
Till nästa säsong kommer det dock upp samtidigt som de övriga.

Styrelsen/gm
Jonas Wahlström

24. Jun, 2018

Information till alla båtägare i Kavarö och alla andra som är intresserade av våra fjärdar

Under några år har vi kunnat notera trasig algväxt och bottenvegetation i Innerfjärden. Därför har vi haft kontakt med experter på Upplandsstiftelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen i Uppsala och Östhammars kommun för att reda ut orsaken till detta.


Genom dessa har vi fått veta att våra innersta fjärdar, dvs Innerfjärden, Stordragsfjärden och Järsösundet är väldigt sårbara miljöer då de är mycket grunda, oftast inte mer än 1 - 1,5 m. Dessutom har de låg vattenomsättning eftersom det mellan fjärdarna och vid deras inlopp finns trösklar, som försvårar ett rikligare vattenutbyte. Men, detta har också inneburit att det i fjärdarna finns en mycket speciell och skyddsvärd flora och fauna. Dessa fjärdar är viktiga som lekområden för fisk. Därför har man också i ett stort samarbete mellan myndigheter, organisationer och markägare anlagt Kavarö våtmark som rinner ut i Innerfjärden, då våtmarken också erbjuder en skyddad miljö för både fiskar och sjöfåglar.


Men, då dessa miljöer är så sårbara så kan våra mänskliga aktiviteter vid, i och på dessa vatten rubba den sköra balansen. En sådan aktivitet är båttrafiken och då särskilt den som sker med motordrivna båtar då propellrarna rör upp bottenslam och -växter. Det är därför man ibland kan se växtmaterial på vattenytan som en följd av störningar av bottenslammet.


Därför vädjar vi till dig att följa den hastighetsbegränsning på högst 7 knop, som finns angiven på de informationstavlor. Välj utprickad led mitt i Innerfjärden. Vid färd till och från brygga bör kortast möjliga väg tas. Som du säkert förstår är det olämpligt att använda vattenskidor, vattenskoter eller liknande. Berätta också gärna för dina båtburna gäster om våra miljöambitioner så att de iakttar samma försiktighet.


Med hopp om din förståelse
Kavarö SamfällighetsföreningClaes Westerlund
Ordf

12. Jun, 2018

Fiberstatus Kavarö Samfällighet 180610

Här nedan följer en kortfattad sammanfattning över Fiberstatusen inom vår samfällighet samt lite översiktlig info över Ip Onlys arbeten Norra Roslagen.
• Under Oktober 2017 ägde en del återställningsarbeten rum, men långt ifrån i den omfattning som man enl besiktningsanmärkningar skulle åtgärda.
• Ända sedan slutet på Oktober 2017 har det sedan varit tyst från IP Only och deras närmaste part One Oak trots att jag mailat, sms:at, ringt samt pratat in på mobilsvar på de tre kontaktytor jag haft.
• V21 (nu i maj) lyckades jag etablerat en ny kontakt på IP Only efter initierat tips (tack Acke ).
Första samtalet med denne förklarade direkt den ”radiotystnad” som varit.
• Den ansvarige personen på IP Only hade slutat (konstigt nog inga autosvar/hänvisningar om detta!). Dessutom har man tuffa förhandlingar/diskussioner med One Oak, det företag som operativt lett alla arbeten och slutligen har man avbrutit/pausat alla grävarbeten.
• Jag har mailat samtliga protokoll samt mail/brev-korrespondens till denne så att han ska få en bild av läget inom oss.
• Han ska återkomma till mig innan midsommar hur dom går vidare inom vår samfällighet.
• I söndags hade IP Only kallat till ett öppet möte i Norrögården (Sund) där man redogjorde hur man såg på situationen som varit, var man står nu och hur man avser att gå vidare.
• IPO representerades av regionbyggchef Christian Östling, Byggledare Mats Ferm (min nya kontakt) samt Kommunikationsansvarige Gustav Ståhl.
• IPO blottade sig totalt och tillstod att man tappat kontrollen/aldrig haft den och drivit detta på helt fel sätt, vilket undertecknad fått erfara med all tydlighet.
• Nu stoppar man allt för att analysera läget, skaffa kontroll och systematiskt jobba framåt.
Idag driver man Norrön-Söderön som ett enda stort område, det ska man bryta ner i ca 10-15 delområden för att få bättre överblick och lättare planera för optimal framdrift kopplat till ekonomi och färdigställande. Det innebär förmodligen att tex delar av det stora området idag (typ Söderön kanske) kommer att få vänta längre på färdigställande eftersom man vill göra klart där man hunnit längst.
• Beträffande enskilda efteranmälningar att få fiber så kommer dessa kanske längre ner i prio. IPO sa att man kommer fokusera på att få funktion för de enskilda hushåll som har formell beställning från början.
• Ni som enskilda fastighetsägare som har kvarstående problem med fibergrävning på er tomt eller saknar driftsättning trots att dosa sitter på vägg ska kontakta IPO´s kundtjänst. Man lovade vid detta möte att kundtjänst tar hand om ”felet” och slussar till rätt person som återkopplar till er.
• För er allmänna info så kan jag med hjälp av samtalen/frågestunden efteråt på mötet meddela att IPO om möjligt haft ”mer otur” i andra områden än vårt .
• Så fort jag vet mera vad som gäller inom vår samfällighet så meddelar jag det på hemsidan, förhoppningsvis under V26.

Styrelsen/gm
Jonas Wahlström

”Styrelsen tackar alla närvarande för ett jättefint arbete som bidrar till att våra gemensamma prioriterade ytor hålls fina”.

”Styrelsen tackar alla närvarande för ett jättefint arbete som bidrar till att våra gemensamma prioriterade ytor hålls fina”.

”Styrelsen tackar alla närvarande för ett jättefint arbete som bidrar till att våra gemensamma prioriterade ytor hålls fina”.

Nu har vi enl önskemål från årsmöte låtit iordningställa den ”schabbiga” ytan mellan brygga 1 och 2. Resultatet blev jättefint - stor skillnad mot tidigare.
Det är även nysått, så kanske ser vi lite gröna strån på städdagen :-)