Styrelsen, verksamhetsåret 2019

 

 

Ordförande

Claes Westerlund (Ledamot)

info.kavaro@gmail.com
070-576 74 21
 

Kassör

Anette Wennås (Ledamot)
info.kavaro@gmail.com
070-618 26 35Hamnen

Pelle Stenqvist (Ledamot)
info.kavaro@gmail.com
070-715 83 62

 

Vägar

Jonas Wahlström (Ledamot)
info.kavaro@gmail.com
070-658 09 98

 

Grönområden

Roger Jansson (Suppleant)
info.kavaro@gmail.com
0173-84 930
073-673 52 38
 

 
Hemsidan

Björn Nilsson (suppleant)
info.kavaro@gmail.com
070-315 62 43

 

Peter Lexenerg (Suppleant)
info.kavaro@gmail.com
0709-50 72 72


Morgan Neuman (Ledamot)
info.kavaro@gmail.com

 

Adjungerad
Olle Werner
070-855 78 10