Regler i Hamnen

  • Hamnfogden ansvarar för hela hamn- och badplatsområdet inklusive kölista och fördelning av bryggplatser
  • Önskan om bryggplats skall anmälas till hamnfogden
  • Alla förändringar i platsinnehav skall ske genom hamnfogden
  • Om innehavare tillfälligtvis inte önskar utnyttja sin plats skall hamnfogden meddelas så att platsen skall kunna erbjudas någon annan i kön
  • Innehavare av båtplats får inte själv låna eller hyra ut platsen till någon annan eller inneha platsen utan båt under längre tid än två år
  • Den som inte betalat säsongens platsavgift senast den sista april har förverkat sin rätt till platsen och hamnfogden kan erbjuda den till någon annan
  • Om inte alla platser är upptagna av föreningsmedlemmar kan hamnfogden hyra ut platsen till utomstående på årsbasis och då till förhöjd hyra
  • Båt som vinterförvaras inom hamnområdet skall vara tydligt märkt med ägaruppgift

 

OBSERVERA!!! 

BÅTPLATS TILLHÖR INTE FASTIGHETEN.

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET SKER EXKLUSIVE BÅTPLATS