Ägaren till sunnanöcamping plogar en bana på viken, just nu är banan 1,8 km
foto:-Inga-Lill Ekberg 2016-01-23