Information och länkar.

Östhammars kommun 
Stångörsgatan 10 
Box 66 
742 21 Östhammar 
Tel 0173 - 860 00 
kommunen@osthammar.se
www.osthammar.se

Välkommen till Öregrund,staden vid havet
http://oregrund.nu/

Välkommen till Gräsö
http://www.graso.nu/

Gräsöfärjan
http://www.trafikverket.se/Farja/Farjeleder/Farjeleder-i-ditt-lan/Farjeleder-i-Uppsala212/Grasoleden/

Öregrundsbiografen
http://www.oregrund.nu/bio/

Öregrund förr och nu
http://home.swipnet.se/~w-86149/index.html

Östhammars kommuns regler för avloppslösningar.
https://www.osthammar.se/sv/Boende-miljo--halsa/Kommunalt-vatten-och-avlopp/Enskiltavlopp/

Vädret i Kavarö.
http://www.klart.se/väder-kavarö.html