Valberedningen

 

Sammankallande

Christer Olsson
Brännskärsvägen 1
tennis.olsson2@gmail.com
0707-142255
 

Är du intresserad att vara med i Styrelsen? Kontakta valberedningen och anmäl ditt intresse.