Välkommen till Kavarö!!!

Gamla stenbron

Nytt hänglås till bommen i hamnen.

 

Hej

Vi har nu införskaffat nytt hänglås till bommen i hamnen och nyckel till detta kvitterar ni ut hos hamnkapten / Pelle Stenqvist.

Skriv ut och fyll i denna nyckelkvittens (Bifogad fil) och lämna till mig så får ni en bomnyckel. Jag har skrivit ut några kvittenser men ej så det räcker till alla.

Jag kommer att vara med på städdagen 25/9, då går det bra att hämta sin nya nyckel. Jag är även ute nu i helgen 18-19/9, i annat fall så får ni höra av er så löser vi detta.

Hänglåset kommer att bytas ut under hösten då alla båtar har kommit upp ur vattnet.

Med vänlig hälsning, Hamnkapten/Pelle

ladda ner blanketten här

Dags för städdag.

  

STÄDDAG

Lördagen den 25:e september

KL 10.00

Vi träffas i hamnen för genomgång. 

Ta gärna med er kratta, skottkärra, sekatör eller annat som kan behövas vid röjning av området.

 

VÄLKOMNA ÖNSKAR STYRELSEN!


www.kavarö.se

6/9 Invigning av Prästholmen, Uppsala Stifts trettonde kyrkreservat.

3. Sep, 2021

Invigning

Den 6 september 2021 invigs Prästholmen, Uppsala stifts trettonde kyrkreservat. Området består av en 30 hektar stor, kustnära skogsfastighet med viktiga naturvärden i nordöstra Uppland.
Kalkbarrskogar och höga naturvärden. Det är två viktiga anledningar till att Prästholmen i Öregrund är Uppsala stifts senaste tillökning i kyrkreservatfamiljen.

– I dialog med Länsstyrelsen och vår egen inventering har vi kommit fram till att området hyser höga naturvärden och bör förvaltas på ett sätt som syftar till att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden. Därför har vi beslutat att göra den här skogsfastigheten till kyrkreservat, säger Helena Eld, chef på prästlönetillgångarna.

Inrättande av nya kyrkreservat sker inte så ofta, senaste gången var mer än tio år sedan, så det kommer att firas på plats med biskop Karin som läser bön, klipper band och provgår den natursköna promenadslingan om knappt två kilometer. Till invigningen har kommunrepresentanter, boende i området och andra lokala gäster bjudits in.

Läs mera här,

https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1553192

https://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/kyrkreservat/prastholmen

Info 2021-07-22

 

Hej, vi i styrelsen har några saker som vi vill torgföra både här och på föreningens facebooksida, där  denna info redan ligger sedan någon dag. Vi rekommenderar er att gå med i gruppen, Kavarö Samfällighetsförening, om ni inte redan är det.

Grillplats:

Vi har nu anordnat en fin grillplats nere vid hamnen. När vi nyttjar den ska vi tänka på några saker såsom att

- Lämna den i samma skick som vi önskar finna den.

- Bänkar o bord ställs tbx om man flyttar flyttar runt dem.

- Grillen kan ej bokas, vi får samsas o prata med varandra 😊 för att samsas om det råkar bli köbildning.

- Se till att grillen är släckt när ni lämnar den.

- Ta med sopor och kasta på rätt ställe, dvs tex plåt o glas sorterar man ”hemma” och ej i tunnorna vid parkeringen. 

- Sommartid tar man med sig grillkol eller briketter övrig tid är det ok att elda även med ved.

Man får under båtsäsongen (typ Maj-Augusti) absolut INTE skapa eld som ger gnistor.

För övrigt följer vi råd o regler som Länstyrelsen och kommunen ger.

 

Om någon har några förbättringsförslag ang grillplatsen (eller något annat med för den delen J) så framför gärna dessa till styrelsen 😊

 

Oj många ord blev det … men huvudbudskapet är:

Va kul att vi fått en trevlig grillplats att samla familj o vänner kring och som är så trevlig o fräsch att vi vill nyttja den!

 Från och med idag 23 juli råder skärpt eldningsförbud vilket även gäller våran grillplats

Frivilligarbete för att hålla fint

Någon som ledsnat på hängmattan. Vi har både på senaste städdagen och Årsstämman sagt att vi gärna tar emot frivillig hjälp för vissa enklare göromål och att flera närvarande då tyckt att det borde vi kunna hjälpas åt med, så här kommer två förslag på saker som kan utföras av den som vill.

Messa Någon i styrelsen om detta ifall ni känner att ni kan hjälpa till.

 

Arbetsuppgift 1:

Måla om förrådsboden till röd kulör lika dasset vid badet/hamnen. Färg o penslar håller samfälligheten med. 

Bra om man är 2-4 personer så går det relativt fort och är roligare.

Arbetsuppgift 2:

Grästrimmer runt farthinderstolpar samt i ”erforderlig” omfattning nere vid stenbron. Vi är tacksamma även om man ”bara” trimmar vid ett enda farthinder eller bara en brofästeslänt 🙏

 

 

Kavarö samfällighetsförening finns på facebook

Kavarö samfällighetsförening finns på facebook.

Sök på kavarö samfällighetsförening eller klicka på länken nedan


https://www.facebook.com/groups/994651741006768/?ref=share

Protokoll från årsmötet.

Protkollet från årsmötet finns nu att ladda ner

Bevattningsförbud fr.o.m 10 juni

Östhammar - Rött läge

Restriktioner för vattenanvändningen införs i hela Östhammars kommun från den 10 juni 2021, och gäller tills vidare. Grundvattennivåerna i Östhammars kommun sjunker och situationen är fortfarande ansträngd. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, och vi kan inte förvänta oss någon mer påfyllning av grundvattenmagasinen förrän i höst. Det är många små vattenmagasin och vattennivåerna kan förändras fort, därför har kommunen infört bevattningsförbud. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu!

 

Dricksvatten ska  användas till mat, dryck och hygien.

Fakturor via KIVRA

28. Apr, 2021

Vill du ha fakturorna från föreningen via KIVRA så maila till info.kavaro@gmail.com snarast.
Uppge Namn, email, fastighetsbeteckning och personnummer

Vassröjning vid bron.

Samfälligheten genomförde under skärtorsdagen vassröjning i kanalen båda sidor om stenbron samt en sträcka längs innerfjärdstigen. Det blir riktigt fint!

Våra vägar och tunga transporter.

 

Det har kunnat konstateras att ett antal beläggningsskador har uppstått sedan sommaren 2018. Dessa är i de flesta fall orsakade av tung lastbil som för att komma in på in-/uppfart varit tvungna till tvära styrutslag vilket i sin tur i en del fall medfört att beläggningen ”vridits sönder”. I en del fall har beläggningen fått ”krackeleringsanvisningar” mittför infart pga att man kanske haft tung transport flera gånger eller längre stunder på samma ställe utanför sin infart.
Den beläggningstyp vi har på våra vägar är den som vägbeläggningsföretag rekommenderar för den typen av väg som våra är, dvs ej uppbyggd på ”riktigt sätt” med fraktioner och tjocklekar som skapar bra bärighet - våra vägar är mer en produkt av utvecklad traktorväg.
Varför rekommenderas den – jo för att den är mer förlåtande till vägrörelser och minskar risken för genomgående sprickor och/eller att ”schok” lossnar som man kan se på ”vanlig” varmasfalt i många tätorter.
Vår beläggningstyp är tålig för att köras på, men den är INTE bra eller stark för tvära hjulvridningar av tunga fordon.

Hur eliminerar vi denna nackdel och samtidigt spar på underhållskostnader ?

Det finns några konkreta tips.

  • Beställ leverans av jord/grus med lastmaskin, den är betydligt kortare än en lastbil och kan lättare åka in på din tomt. Visst det blir några fler vändor, men ni slipper avgiften vi tar ut för tunga transporter så länge ni inte nyttjar större lastmaskin än ca 10 ton, vilket motsvarar en Volvo BM 4400 som väger ca 11 ton men klarar också vår maxvikt.
  • Den som kan planera in leverans av tex byggmaterial od med lastbil vintertid kan gärna välja det – då är beläggningen ”starkare”. Förutsätter naturligtvis stabil minusgradperiod samt ej för mycket snö.
    Denna vinter har dock inte funkat för denna taktik, tvärtom har det varit extra dålig bärighet i vinter pga väldigt mycket regn November-Januari och ingen tjäle.
  • Om ni ändå måste välja lastbil vår-sommar-höst, var noga med att instruera chauffören om att vara försiktiga med tvära vridningar.

Ett alternativ är också, om man ”måste ha” leverans via lastbil tex vid större byggnation, att använda körplåtar vid sin infart

  • Det är kul att göra fint och bra på sin tomt eller bygga om huset på olika sätt, men det är också kul om vi kan hålla våra vägar i bra skick utan för många reparationer som tär på vägunderhållsbudgeten.

 

En ödmjuk men tydlig uppmaning:

Vi ber de fastighetsägare som haft tunga transporter till sin tomt de senaste 3 åren att betala in den avgift som framgår både på hemsidan och områdets anslagstavlor.
Notera antal körningar/lass som avgiften avser samt namn och Kavaröadress.

Läs gärna på hemsidan under fliken Vägar.

Eftersom vi vet att ett antal fastighetsägare inte betalt för tunga transporter så kommer vi vara extra uppmärksamma på hur vår ödmjuka vädjan faller ut.

Alla kan glömma - det är mänskligt.
Se denna uppmaning som en välgärning ni gör för våra vägar som leder dig o familjen till ert smultronställe !

 

13. Aug, 2018

Info angående våra vägar, 180812

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av vad som nyligen skett och vad som kommer ske.

Beläggning vägar:
• Som omnämnts på årsmötet och framgått i verksamhetsberättelse så kommer några vägar att få ny beläggning i år. Det är vägar som var i dåligt skick och som ej omfattades av ”nybeläggningen” 2015 och 2016.
• Det är Alörstigen och Byängstigen samt ena grenen av Rydstigen. Vi kommer även belägga en delsträcka av Gränsstigen som är i dåligt skick och riskerar att bli sönderplogad i vinter om den ej beläggs nu.
• Vägskador efter IP-Only kommer också att åtgärdas nu. Dessa kostnader kommer faktureras IP-Only.
• Arbetena kommer utföras av Svevia och startar redan V34.
• Preliminär arbetsordning är att Byängsstigen och Rydstigen beläggs först. Meddelar på hemsidan kommande helg om det blir annorlunda ordning.
• Det kommer inte att kunna köras på vägarna när beläggningen sker och i närtid därefter kommer det att vara en hel del ”löst grus” på dessa vägar, men detta körs med tiden ner i beläggningen. Ber om överseende med detta besvär. Ni får helt enklet köra försiktigt 
• Ni som kommer anlita någon tung transport i närtid efter beläggning ombeds att upplysa chauffören att vara försiktig med hjulvridningar, det klarar ej den färska ytan. Detta är väldigt viktigt att ni tänker på om ni måste ha en tung transport till er fastighet inom en månad från att den utförts.

Mötesplats stenbron och parkering:
• Som de flesta av er sett så har vi nu fått upp skyltar för Mötesplats och parkering. Hittills verkar det slagit väl ut – inga ”felparkeringar” sedan skyltarna och stenarna kom på plats.

Viktskyltar:
• Lika som för Brännskärsvägen kommer vi nu att komplettera även Rydstigen och Kavaröstigen med viktskylt som anger maxvikt för fordon, skyltarna är även utformade så att vikten kan ändras vid tjällossning, likt skylten på Brännskärsvägen.
• Dessa sätts upp av vår vinterväghållare när han får tid någon gång i höst.
Farthinder Brännskärsvägen i höjd med Sjöbodstigen:
• Farthinder beställdes samtidigt som skyltarna, men leveransen saknade de markeringsstolpar som ska sitta bredvid vägen i anslutning till hindret, därför har vi ej monterat farthindret.
Till nästa säsong kommer det dock upp samtidigt som de övriga.

Styrelsen/gm
Jonas Wahlström

24. Jun, 2018

Information till alla båtägare i Kavarö och alla andra som är intresserade av våra fjärdar

Under några år har vi kunnat notera trasig algväxt och bottenvegetation i Innerfjärden. Därför har vi haft kontakt med experter på Upplandsstiftelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen i Uppsala och Östhammars kommun för att reda ut orsaken till detta.


Genom dessa har vi fått veta att våra innersta fjärdar, dvs Innerfjärden, Stordragsfjärden och Järsösundet är väldigt sårbara miljöer då de är mycket grunda, oftast inte mer än 1 - 1,5 m. Dessutom har de låg vattenomsättning eftersom det mellan fjärdarna och vid deras inlopp finns trösklar, som försvårar ett rikligare vattenutbyte. Men, detta har också inneburit att det i fjärdarna finns en mycket speciell och skyddsvärd flora och fauna. Dessa fjärdar är viktiga som lekområden för fisk. Därför har man också i ett stort samarbete mellan myndigheter, organisationer och markägare anlagt Kavarö våtmark som rinner ut i Innerfjärden, då våtmarken också erbjuder en skyddad miljö för både fiskar och sjöfåglar.


Men, då dessa miljöer är så sårbara så kan våra mänskliga aktiviteter vid, i och på dessa vatten rubba den sköra balansen. En sådan aktivitet är båttrafiken och då särskilt den som sker med motordrivna båtar då propellrarna rör upp bottenslam och -växter. Det är därför man ibland kan se växtmaterial på vattenytan som en följd av störningar av bottenslammet.


Därför vädjar vi till dig att följa den hastighetsbegränsning på högst 7 knop, som finns angiven på de informationstavlor. Välj utprickad led mitt i Innerfjärden. Vid färd till och från brygga bör kortast möjliga väg tas. Som du säkert förstår är det olämpligt att använda vattenskidor, vattenskoter eller liknande. Berätta också gärna för dina båtburna gäster om våra miljöambitioner så att de iakttar samma försiktighet.


Med hopp om din förståelse
Kavarö SamfällighetsföreningClaes Westerlund
Ordf

”Styrelsen tackar alla närvarande för ett jättefint arbete som bidrar till att våra gemensamma prioriterade ytor hålls fina”.

”Styrelsen tackar alla närvarande för ett jättefint arbete som bidrar till att våra gemensamma prioriterade ytor hålls fina”.

”Styrelsen tackar alla närvarande för ett jättefint arbete som bidrar till att våra gemensamma prioriterade ytor hålls fina”.

Nu har vi enl önskemål från årsmöte låtit iordningställa den ”schabbiga” ytan mellan brygga 1 och 2. Resultatet blev jättefint - stor skillnad mot tidigare.
Det är även nysått, så kanske ser vi lite gröna strån på städdagen :-)